Tag Archives: چک برگشتی

27Sep/15

قانون چک

قانون چک جزئیات بسیار مهم از قانون جدید چک بانکی اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور آن برای وصول به بانک مراجعه نکند، چک به یک برگ کاغذ بی

Read More...
29Oct/14

روزانه 20 هزار چک برگشت می‌خورد

“کارمزد قطعا از آبان اجرایی نمی‌شود” روزانه 20 هزار چک برگشت می‌خورد دبیر کل بانک مرکزی از پردازش کامل چک‌ها در چکاوک تا پایان سال، برگشت 20 هزار چک در روز و

Read More...