Tag Archives: فساد مالی

03Nov/18

خجسته: برخی آقازاده‌ها در حال غارت هستند

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به وجود برخی آقازاده ها در موضوع فساد اشاره کرد و گفت: این افراد با فشارهای سیاسی در حال غارت بیت المال هستند. امیر خجسته

Read More...
30Sep/15

اصلاح نظام پولی ‌و ‌بانکی

چند نکته درباره اصلاح نظام پولی ‌و ‌بانکی واقعیت این است که پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد. اکثر مطالباتی

Read More...