Tag Archives: آلودگی صوتی

23Nov/18

خطر جدی آلودگی صوتی در بیمارستان‌ها

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که آلودگی‌های صوتی با ایجاد استرس، تحریک و خستگی در کارکنان بیمارستان‌ها عملکرد آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت و ایمنی مراقبت‌های بهداشتی را کاهش می‌دهد.

Read More...
20Sep/16

مزاحمت های مدرسه یا مدارس

مقاله ای دیگر با همین موضوع در این سایت نوشته شده، لطفا در صورت تمایل رجوع بفرمائید به لینک زیر: http://farsivfair.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%9f%d8%9f/ انواع و اقسام آسیب ها و مزاحمتهای مدارس و راهکارهای مقابله

Read More...
30Sep/15

مدارسی که مزاحم همسایه‌ها می شوند

حتما مثال مانند قارچ رشد کردن را شنیده‌اید. نمونه بارز این مثال، مدارس هستند که قارچ گونه در کنار خانه‌هایمان سبز ‌شده اند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف

Read More...
23Sep/15

مزاحمت مدارس تا به کی؟؟

مدیریت ناعاقل مدرسه سازی، شهرسازی و انتخاب موقعیت مدارس در ایران وضعیت کامل “احمقانه” ای دارد اینگونه که مدارس را در کنار خانه های مسکونی می سازند و صدای این مدارس آسیب

Read More...