به دلیل آلودگی مُردن یکی از دردآورترین، خفت بارترین، غم انگیزترین، فجیع ترین و ملالت بار ترین مرگ هاست. سرطان، ام اس و خفگی را برای خودمان داریم با بهایی گزاف می خریم. بیائید از آلودگی هوا جلوگیری کنیم و با این مقدار آلودگی که باقی مانده مبارزه کنیم.

29Oct/18

کلانتری: ایران در مقابل تغییر اقلیم نخستین قربانی جهانی است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروز ایران در مقابل تغییر اقلیم نخستین قربانی جهانی است. عیسی کلانتری صبح امروز در جلسه شورای اداری لرستان در استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت:

Read More...
27Oct/17

کشورهای آلوده جهان

لیست زیر در بردارنده ده شهر/کشور آلوده جهان است. شایان ذکر است که آلودگی هوا، به همراه آلودگی آب و خاک، هر سه رابطه بسیار مستقیم و تنگاتنگی با ه مدارند و

Read More...
26Oct/17

آلودگی هوا

آلودگی هوا آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیست‌شناختی است. جو یا اتمسفر سامانهٔ گازیِ طبیعیِ پویا و پیچیده‌ای‌ است که زندگانی در سیارهٔ زمین

Read More...
25Oct/17

بخش جدید آلودگی

نمایشگاه مجازی فارس از امروز دارای بخش جدیدی به اسم آلودگی است. آلودگی بارز و مهم نخست آلودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در مورد انواعع  اقسام

Read More...