🔹‍ نقل قول‌های مشهور از وارن بافت:

1⃣ هیچ‌گاه نمی‌توان با یک انسان بد، معامله‌ خوب انجام داد.

2⃣ سعی کنید با افرادی برتر از خود معاشرت کنید. معاشرت با آن‌ها باعث می‌شود در مسیری بهتر پیشرفت کنید.

3⃣ مهم نیست چقدر مهارت یا دارایی دارید، برخی کارها نیاز به زمان دارند.

4⃣ ساختن اعتبار سال‌های طول می‌کشد و خراب کردن آن چند دقیقه زمان می‌خواهد.

5⃣ برای رسیدن به نتایج خارق‌العاده، الزامی به انجام کارهای خارق‌العاده نیست. (من شخصا موافق این مورد نیستم)

6⃣ سعی کنید بر خلاف جریان حرکت کنید. وقتی همه از ریسک می‌ترسند، ریسک کنید.

7⃣ من موفقیت را با افرادی که دوستم دارند اندازه‌گیری می‌کنم.

8⃣ من همیشه “می‌دانستم” که ثروتمند خواهم شد.

9⃣ اگر در میان جمعیت یک درصدی خوش‌شانس جهان هستید، وظیفه دارید که به فکر ۹۹ درصد دیگر هم باشید.