حتما مثال مانند قارچ رشد کردن را شنیده‌اید. نمونه بارز این مثال، مدارس هستند که قارچ گونه در کنار خانه‌هایمان سبز ‌شده اند.

شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده خواهند داشت.

اسلام به عنوان یک دین فراگیری که به همه ابعاد زندگی بشر توجه دارد، نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها، بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه و امن نیز توجه داشته و مسئله مهم حقوق شهروندان را، ارزش حیات و زندگی توام با آرامش می‌داند.

*سوال این است، آیا با سبز شدن مدارس دولتی یا غیر دولتی در همسایگی مان حقوق شهروندی رعایت می‌شود؟

امروزه دغدغه‌ اینکه منازل مان را در کدام قسمت از شهر خریداری کنیم تا از سبز شدن این مدرسه‌ها در کنار خانه‌هایمان در امان باشیم، خود نگرانی به نگرانی‌مان افزوده است که مصداق بارز ضرب المثل قوز بالای قوز است.

*منفعت طلبانی که از آب گل آلود ماهی می‌گیرند!

افرادی که بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی، منفعت طلبی می‌کنند و به بهانه ‌های مختلف از جمله آموزشی بودن مکان، اقدام به خریداری خانه‌های قدیمی کرده، دبیرستان، راهنمایی و حتی دبستان دایر می‌کنند و در مقابلشان فروشندگانی که در این بین ملک خود را با مبلغ بیشتر به فروش می‌رسانند و از آب گل آلود ماهی درشتی می‌گیرند.

*تغییر کاربری از خانه‌های قدیمی به مدارس غیر دولتی

مدارس غیر دولتی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آیین نامه مربوط به آن، منحصرا در منطقه‌ای که مورد موافقت قرار گرفته است، تاسیس می‌شوند، اما سوال اینجاست که چرا برخی مسئولان مربوطه به راحتی حقوق شهروندی را نقض کرده و بدون در نظر گرفتن آسایش مالی و روحی افراد به تغییر کاربری در هر مکانی مجوز می‌دهند.

*مشکلات مردمانی که از این موضوع در رنجند

همسایه‌های این مدارس، به خاطر کافی نبودن خواب و استراحتشان با سردرد‌های همیشگی که دیگر جزئی از وجودشان شده است و با آسیب‌های عصبی که در اثر آن بوجود می‌آید، دست به گریبانند و جدا از مسائل جسمی و روانی از نظر مالی نیز پول هنگفتی که در قبال خرید خانه خود پرداختند، به یکباره دود شده و به هوا رفته است. این‌ها بخش کوچکی از مشکلات همسایه‌های برخی مدارس است.

*برای هر جرمی که قانون نوشته نمی‌شود

این افراد با مراجعه به دادگاه به جهت شکایت در این زمینه متوجه می‌شوند که هیچ قانونی برای این تخلف نوشته نشده و فقط رای قاضی دادگستری با خواستگاه ذهنی و عقل و اندیشه او که تفسیر قوانین را به عهده دارد، تعیین کننده حقی است که از آن‌ها نقض شده است.

*یک حق و حقوق یک شهر

اینکه می‌گویند یک حق و حقوق یک شهر به این معنی است که حقوق یک شهر مقدم بر حق یک شخص است و تاسیس چنین مدارسی این قانون را کاملا نقض کرده و مزاحمت‌های فراوانی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

آیا برخی مسئولان با حرف‌های مدیران مدارسی که در اعتراض همسایگان می‌گویند اگر مشکلی دارید خانه‌ خود را فروخته و به جای دیگری نقل مکان کنید، موافق‌اند؟ پس تکلیف کسی که این خانه را می خرد و جدید به آنجا می آید چیست؟؟؟؟ آیا این حرف یک انسان دارای عقل و شعور است؟؟ شهر نشینان با وجود مشکلات متعددی که در زندگی روزمر‌ه‌شان با‌ آن‌ها روبرو هستند، باید سرپیچی از قانون را در همسایگی خود تحمل کنند و شاید افزایش جمعیت با کمبود فضای محیطی عامل تخطی از این قانون شده باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

Leave a Reply