توصیه رئیس اتحادیه طلا به مردم

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اعتقاد دارد که مردم می توانند با اندوخته های کوچک طلا بخرند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در مصاحبه ای اظهار داشت که افزایش قیمت طلای داخلی رابطه مستقیم با افزایش نرخ طلای جهانی و ارز دارد.او از مردم خواست که با شناخت و تجربیات خوبی که در سال های اخیر به دست آورده اند از خرید هیجانی طلا خودداری کرده تا قیمت ها در حد متعارف و معقول بمانند.
وی از خرید طلا به عنوان نوعی از پس انداز برای سرمایه های خرد نام برد و گفت: « خرید طلا به جای خریدهای غیر ضروری هم به اقتصاد کشور کمک می کند هم به اقتصاد خانواده.»کشتی آرای توصیه کرد: « بهتر است مردم اندوخته های کوچک خود را تبدیل به طلا کنند تا در زمان مورد نیاز به عنوان کمک به خانواده مورد استفاده قرار دهند. »

Leave a Reply