تولید فولاد خام رکورد زد

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، فولاد خام ایران رکورد جدیدی را در تولید به ثبت رساند.

ایران در 9 ماهه سال 2014 با 6.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی، 12 میلیون و 66 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید این محصول در 9 ماهه 2013، 11 میلیون و 318 هزار تن بود.

همچنین ایران در ماه سپتامبر 2014، یک میلیون و 429 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 364 هزار تن)، 4.8 درصد افزایش نشان می دهد.

طبق اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، رتبه جهانی ایران در تولید فولاد خام طی ماه سپتامبر 14 بود.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد جهانی (65 کشور) در 9 ماهه اخیر میلادی، یک میلیارد و 230 میلیون و 764 هزار تن بوده که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته 2.1 درصد افزایش نشان می دهد.

، در ماه سپتامبر نیز میزان تولید جهانی فولاد خام به 134 میلیون و 421 هزار تن رسید که البته در مقایسه با میزان فولاد تولید شده در سپتامبر 2013 اندکی کاهش نشان می دهد.

منبع: ایسنا

Leave a Reply