Stonewall

بارهای آمریکا

“بارهای آمریکا؛ معنی واقعی معاشرت پیش از ظهور فیس بوک”

از وبلاگ این هفته پنجره ای به واشنگتن

بارها در آمریکا ارزش تاریخی و اجتماعی بزرگی دارند. بار، تنها جایی برای نوشیدن مشروبات الکلی نیست. درواقع بسیاری افراد برای مقاصد دیگری به بار می روند که تنها بخشی از آن نوشیدن مشروبات الکلی یا غیرالکلی است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733