SEO2015

پایان عمر کلیدواژه ها

پایان عمر کلیدواژه ها

پیش تر، وقتی موتور های جستجو جوان تر بودند و کاربران هم اطلاعات کمتری نسبت به موتور های جستجو داشتند، گوگل کلیدواژه را به عنوان یک روش اصلی برای جستجو معرفی کرد. اما امروزه با پیشرفت و بلوغ الگوریتم های موتور های جستجو و همچنین افزایش آگاهی و دانایی کاربران، گوگل مجبور به ایجاد تغییرات متعددی در الگوریتم های موتور جستجوی خود شد. امروزه دیگر کاربران به خوبی می دانند که چطور باید دنبال اطلاعات مورد نیاز خود بگردند و یا بر روی کدام نتیجه کلیک کنند.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail