نمایشگاه مجازی فارس Tag: Robert Blotvogel

Tag: Robert Blotvogel

به آینده علم اقتصاد در ایران خوش‌بینم

کنفرانس بین‌المللی اقتصاد ایران و شرایط امروز اقتصاد در گفت‌وگو با محمدهاشم پسران سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد ایران که اوایل آبان ماه با تلاش انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران (IIEA) برگزار شد، محلی شد برای گردهم آمدن تعدادی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان ایرانی؛ به ویژه آن دسته از پژوهشگران اقتصادی ایرانی که در آمریکا مشغول فعالیت هستند….

Read more