PTSD

یاد بگیریم که فراموش کنیم

یاد بگیریم که فراموش کنیم

وقتی مغز تهدیدی را شناسایی می کند به عنوان مثال یک صدای بلند ـ منطقه ای موسوم به آمیگدال (amygdale) تحریک شده و واکنش استرس زایی را تولید می کند. تقریبا بلافاصله آدرنالین در بدن تولید می شود و به این ترتیب حساسیت حواس پنجگانه به اوج خود می رسد. در چنین حالتی، پالس های عصبی افزایش یافته و فشار خون فرد بالا می رود. اگر این صدا به صدایی مشابه آنچه از اگزوز خودروها خارج می شود تبدیل شود، غشای جلوی مغزی ـ منطقه ای که مسؤول عملکردهای برتر فکری است اما واکنش آرام تری از خود بروز می دهد ـ به آمیگدال و دیگر قسمت های بدن زمان آرام شدن می دهد. اما اگر این صدا به صدای شلیک گلوله تبدیل شود، آمیگدال فرد را به واکشن بسیار سریع واداشته تا از مسیر گلوله دور شود. در همین حال واکنشی مبنی از ترس در حافظه ثبت می شود. از این رو هر بار که مغز چنین صدایی را تشخیص دهد، بدن تحریک می شود و واکنشی مشابه را تکرار می کند.
در میدان جنگ همراه شدن وحشت با صداهای شدید می تواند مفید باشد، چون موجب واکنش سریع نظامیان می شود اما در خارج از میادین جنگی چنین واکنش هایی می توانند اختلالاتی در زندگی عادی فرد ایجاد کنند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733