Tag: ps

زبان بدن

زبان بدن زبان بدن، با وجود نقش شگفت انگیزی که میتواند در تسهیل ارتباطات انسانی داشته باشد، بسیار ناشناخته است. اصلا شما تاكنون چیزی راجع به زبان بدن شنیده‌اید؟ هیچ فکر کرده اید که آیا كسی كه ساكت است، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌كند؟ آیا یك انسان لال یا حتی نوزادی كه هنوز تكلم نیاموخته، نمی‌توانند…

Read more