نمایشگاه مجازی فارس Tag: Projective identification

Tag: Projective identification

چگونه در جامعه مباحثه کنیم ؟

چگونه در گروه مباحثه کنیم ؟ مولفه های یک بحث بالغانه و سازنده و دوسوبرد win-win discussion در یک شبکه اجتماعی چیستند ؟ هیچ یک از شرکت کنندگان در بحث با خود فکر نمی کند که آن چه می گوید حقیقت و واقعیت مطلق است. هیچ یک از شرکت کنندگان این حس را به دیگری…

Read more