Tag: police.ir

سایت نظام وظیفه

سایت پلیس و به تبع آن  قسمت نظام وظیفه در مورد اطلاع رسانی نظام وظیفه آنقدر دیر و ضعیف عمل می کند که برای بررسی صحت یک خبر، تا آنرا در بیش از ده  خبرگزاری معتبر نبینیم نمی توانیم آنرا باور کنیم. به هرحال امیدوارم در آینده نظم بیشتری در ارگان نظم دهی ببینیم…

Read more