Tag Archives: OpenWorm

01Oct/15

دانشمندان مغز یک کرم را درون یک ربات کارگذاشتند

زیر کاسه یک کرم شفاف، نیم کاسه ای از سیستم عصبی با 302 نورون است؛ این کرم یک میلی متری که تصویر آن در زیر آمده الگانس Caenorhabditis elegans نام دارد و

Read More...