Tag Archives: Onevest

17Apr/15

تحلیل «یک پزشک»از اثر توافق لوزان بر وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل «یک پزشک»: آیا اجرایی شدن توافق لرزان لوزان، می‌تواند باعث پیشرفت فناوری اطلاعات در ایران شود؟ در شرایطی که این روزها شاهد اوج‌گیری تلاش مخالفان توافق هسته‌ای هستیم و نمونه‌اش را

Read More...