Tag: lycopene

مواد غذایی ای که پخته آنها سالم تر است

مواد غذایی ای که پخته آنها سالم تر است برای بیشتر میوه و سبزیجات درست است که حالت خام آنها سالم تر می توانند باشند، اما نه همه آنها! پختن برخی سبزیجات باعث شکسته شدن ساختار سخت سلولی آنها شده و جذب مواد مغذیشان را برای بدن راحت تر میکند. البته این سبزیجات باید با…

Read more