lycopene

مواد غذایی ای که پخته آنها سالم تر است

مواد غذایی ای که پخته آنها سالم تر است

برای بیشتر میوه و سبزیجات درست است که حالت خام آنها سالم تر می توانند باشند، اما نه همه آنها!

پختن برخی سبزیجات باعث شکسته شدن ساختار سخت سلولی آنها شده و جذب مواد مغذیشان را برای بدن راحت تر میکند. البته این سبزیجات باید با روش درستی پخته شوند.

کلم پیچ پخته ممکن است از کلم پیچ خام سالم تر باشد، اما اگر به روش نادرست و بیش از حد سرخ گردد دیگه سالم نخواهد بود و اگر سالاد کلم خام را دوست دارید پس نمیتوانید در مقابل سالاد کلم پیچ بخار پز شده مقاومت کنید! پس بهتره تفکرتان را درباره اینکه سبزیجات خام همیشه سالم ترند را عوض کنید. 🙂

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733