Tag: hrjwhn

بازخوانی کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت یازدهم در عرصه اقتصاد

بازخوانی کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت یازدهم در عرصه اقتصاد روحانی و اقتصاد در این پرونده می خوانید : بسته خروج از رکود به چاپ پول منتج نشود کُندی در تصمیم و عمل مسکن به مشارکت عمومی نیاز دارد غفلت از رفاه اجتماعی جایز نبود بحران جدی است بازرگانی قربانی صنعت مسیر صحیح با شیب ملایم…

Read more