Tag: HPHT

راه های به وجود آمدن الماس

الماس به شیوه های مختلفی می تواند به وجود بیاید همانطور که از قبل می دانید الماس در طبیعت، طی فشارشدید و گرمای زیا و بعد از یک مدت زمان طولانی به وجود می آید، چنین جایی در طبیعت معمولا در اعماق زمین است، بنابراین برای همین است که الماس در طبیعت بسیار نایاب است…

Read more
 

روش تولید الماس مصنوعی

آشنایی کلی با الماسهای مصنوعی و تولید آن به روش CVD در سال 1796دانشمندان موفق شدند ساختار شیمیایی الماس را کشف کرده و پس از آن به شرایط تشکیل آن در دل زمین پی بردند. تلاشهای زیادی صورت گرفت تا اینکه پس سالیان دراز ساخت الماس مصنوعی محقق شد.

Read more