HPHT

راه های به وجود آمدن الماس

الماس به شیوه های مختلفی می تواند به وجود بیاید

همانطور که از قبل می دانید الماس در طبیعت، طی فشارشدید و گرمای زیا و بعد از یک مدت زمان طولانی به وجود می آید، چنین جایی در طبیعت معمولا در اعماق زمین است، بنابراین برای همین است که الماس در طبیعت بسیار نایاب است و هزینه استخراج آن هم بسیار بالا، در نهایت الماس بسیار گران می باشد.

کاربردهای الماس هم به همان نسبت زیاد و مهم و ضروری است، انسان می تواند المس را تلید کند، در اداهم روش های مختلف و راه های به وجود آمدن یا ساختن الماس را نوشته ام:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

روش تولید الماس مصنوعی

آشنایی کلی با الماسهای مصنوعی و تولید آن به روش CVD

در سال 1796دانشمندان موفق شدند ساختار شیمیایی الماس را کشف کرده و پس از آن به شرایط تشکیل آن در دل زمین پی بردند. تلاشهای زیادی صورت گرفت تا اینکه پس سالیان دراز ساخت الماس مصنوعی محقق شد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail