G20

گروه 20 چیست؟

گروه 20 چیست؟

هم اکنون در شهر آنتالیای ترکیه نشست سران گروه 20 در حال برگزاری است. در این نشست، سران کشورهایی حضور دارند که اقتصاد کشورشان، 20 اقتصاد بزرگ جهان را شکل می دهند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail