Tag Archives: DNA

09Dec/14

مراقبه و مدیتیشن موجب تغییرات در بیان ژن ها می شود

مراقبه و مدیتیشن موجب تغییرات در بیان ژن ها می شود مراقبه اثرات سودمندی بر سلامتی دارد. دانشمندان به دنبال آن هستند که بدانند چگونه تمرینات مراقبه بطور فیزیکی بر بدن تاثیر

Read More...