نمایشگاه مجازی فارس Tag: Caenorhabditis elegans

Tag: Caenorhabditis elegans

دانشمندان مغز یک کرم را درون یک ربات کارگذاشتند

زیر کاسه یک کرم شفاف، نیم کاسه ای از سیستم عصبی با 302 نورون است؛ این کرم یک میلی متری که تصویر آن در زیر آمده الگانس Caenorhabditis elegans نام دارد و نخستین جانداری است که نقشه ژنی آن به درستی و کامل ترسیم شد و در سال 1998 منتشر گردید، گرچه نسخه منتشر شده…

Read more