Tag: Bioluminance

زیست تابی

به احتمال فراوان در جریان تحقیقات دانشمندان در خصوص استفاده از کرم های شب تابی برای تولید نور هستید. البته در سالهای گذشته طرح و ایده های بسیاری از طبیعت الهام گرفته شده و به واقعیت تبدیل گردید. هم اکنون لامپ های دیود نوری LED به عنوان کم مصرف ترین منبع نور در جهان شناخته…

Read more