95

دلار حداکثر 3000 تومان

وزير اقتصاد از نرخ 2997 توماني دلار در بودجه سال آينده (1395) دولت خبر داد!

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733