Tag: 400 هکتار

نامه‌ علی مطهری به معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده به معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رییس هیات تحقیق حادثه اخیر در شیراز توضیحاتی درباره این حادثه ارائه کرد. متن این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفت به شرح زیر است:

Read more