Tag Archives: 22 بهمن

23Sep/15

ده درس که می‌توانیم از حزب نازی بیاموزیم!

ده درس که می‌توانیم از حزب نازی بیاموزیم! “لازم است تاریخ گذشتگان بسیار به یاد آورده‌ شوند تا از تکرار احتمالی آن جلوگیری شود.” حقیقت آن است که کُنش و مَنش هیتلر

Read More...
18May/15

شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب

شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب

Read More...