Tag Archives: 2015

29Dec/15

پیشرفت به سوی روز اجرای برجام

گزیده هایی از بیانیه وزیر امور خارجه، کری در خصوص پیشرفت به سوی روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک:پنج ماه از زمانی که ما، اتحادیه اروپا، و شرکای ۵+۱مان برنامه جامع اقدام

Read More...
14Dec/15

هدف‌گذاری صاحبان‌کسب‌وکار در 2015

هدف‌گذاری صاحبان‌کسب‌وکار در 2015 دگرگونی و نو شدن تقویم‌ها به این معنا نیست که کسب و کار ما نیاز به یک استراتژی جدید بازاریابی دارد. هر چند زمان و بهانه خوبی است

Read More...
06May/15

پیش بینی صندوق‌بین‌المللی‌پول بافرض حفظ تحریم‌ها

صندوق‌بین‌المللی‌پول بافرض حفظ تحریم‌ها پیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی

Read More...
17Dec/14

ده اتفاق مهم اقتصادی در سال 2015

10 اتفاق مهم اقتصادی در سال 2015!! اوضاع و احوال اقتصاد جهان امسال هم تعریفی نداشت؛ رشد اقتصادی در اروپا همچنان در وضعیت بحرانی است؛ چینی ها هم چند ماهی است که

Read More...