Tag: 1194

چگونه رخ دادن یک آتشفشان در ۲۰۰ سال پیش، روی جنبه‌های مختلف تمدن بشری تأثیر گذاشت؟

چگونه رخ دادن یک آتشفشان در ۲۰۰ سال پیش، روی جنبه‌های مختلف تمدن بشری تأثیر گذاشت؟ مقاله ای عالی از  علیرضا مجیدی نخستین بار در سایت خوب یک پزشک ویرایش و بازپخش از: بابک راستی ۲۰۰ سال پیش، در آوریل سال ۱۸۱۵ میلادی، مطابق با اوایل (فروردین) 1194 شمسی، روزگار فتحعلی شاه، دقیقا یکسال پس…

Read more