Tag Archives: گرایش

03Jan/16

دلایل گرایش افراطی به زیباتر شدن در جوانان ایرانی

دلایل گرایش افراطی به زیباتر شدن در جوانان ایرانی  در رابطه با شيوه زندگي ايرانيان به‌ويژه نسل جوان و گرايش‌ها و علايق آنها، تحليل‌هاي بسياري ارایه شده است. از سوي ديگر، برخي

Read More...
11Dec/14

گرایش های ذاتی زن و مرد

گرایش های ذاتی زن و مرد چندین مطالعه در زمینه ی رفتار بر شواهد دال بر ایجاد برخی از تفاوت های جنسیتی در مغز پیش از اینکه نوزاد اولین نفسش را بکشد

Read More...