Tag Archives: کیش

24Mar/16

لیست کوچکترین کشورهای دنیا

واتیکان باکمتر از نیم کیلومتر مربع موناکو، دو کیلومتر مربع نااورو، کوچکترین کشور جزیره ای جهان در استرالیا با 21 کیلومتر مربع تووالو، کشور جزیره ای دور افتاده و محروم در اقیانوس

Read More...
10Feb/15

زمین خواران «کیش» را «مات» می کنند

رانت و فساد اقتصادی در کیش کیش، جزیره مرجانی که به عروس جزایر مرجانی دنیا معروف است، این روزها حال و روز خوشی ندارد. برج‌سازان به طبیعتش رو آورده‌اند و می‌خواهند درآمدهایش

Read More...