کوه نور

الماس آبی (Blue diamond)

الماس آبی (Blue diamond)

سه شنبه ، ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ ، ۱۵:۱۴

نگارنده: نامدار خلیلیان

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733