Tag Archives: کاپیتولاسیون

01Oct/15

اصل 44 ترومن و دادشاه بلوچ

هری ترومن در 131 سال پیش، 19 اردیبهشت 1263 در منطقه لامار از ایالت میسیوری آمریکا در خانواده‌ای فقیر و کشاورز با اصالت اسکات-ایرلندی به دنیا آمد. در ۶ سالگی او و

Read More...
02Dec/14

کاپیتولاسیون اقتصادی

کاپیتولاسیون در اصل از لغت لاتینی گرفته شده و به معنای تسلیم شدن یا “سرسپردگی” است. همه ما ایرانی ها معنی خاص کاپیتولاسیون در سیاست را می دانیم، اما در اینجا اصطلاح

Read More...