Tag Archives: پهپادهای ایرانی

22Oct/18

افزایش حضور پهپادهای ایرانی بر فراز ناوهای آمریکا

سخنگوی مقر مرکزی نیروی دریایی آمریکا گفت: حضور پهپادهای ایرانی بر فراز ناوهای آمریکایی بیشتر شده و اما مسیر عملیات نیروی دریایی را تغییر نداده است. به گزارش «بیزینس اینسایدر»، بیش از

Read More...