Tag Archives: پزو

16Dec/14

آیا اقتصاد جهان در حال فرو روی در باتلاق رکود است؟

خبرهایی از دنیای اخبار و اطلاعات اقتصادی چنین القا می کند که جهان جدیدا در حال فرو رفتن در باتلاق رکودی دیگر است. سقوط قیمت نفت که باعث بحران های تولیدی و

Read More...