Tag Archives: پروازهای چارتری

06Dec/18

هواپیمایی‌ها از سلطه چارتری‌ها خارج شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هم اکنون با کاهش سهم چارتر در شبکه هواپیمایی، بلیت ۸۰ درصد پروازها بصورت برنامه ای به فروش می رسد. علی عابدزاده افزود: با توجه به نارضایتی

Read More...