Tag Archives: پاریس

24Oct/18

تحریم عجیب ایرانیان در نمایشگاه پاریس

متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست شهر پاریس از دیروز به مدت ۵ روز میزبان نمایشگاه بین‌المللی مواد

Read More...