Tag Archives: وجوه

29Jul/15

علم فاینانس چیست و چه می‌گوید؟

علم فاینانس چیست و چه می‌گوید؟ دانش مالی رشته‌ای است که به تخصیص دارایی‌ها و بدهی‌ها در یک دوره زمانی تحت شرایط اطمینان و نااطمینانی می‌پردازد. دانش مالی را می‌توانیم علم مدیریت

Read More...