Tag Archives: وثیقه

12Jan/15

بانکها باید معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند

معادن در وثیقه بانک‌ها  ۲۰ دی ۱۳۹۳ بانک مرکزی بر اساس تبصره ذيل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تاکید کرد مؤسسات مالي نظير بانک‌‌ها مکلفند معادن داراي پروانه

Read More...