Tag Archives: هلن کلر

20Oct/15

چند نوشته جالب و خواندنی

عاشق کسی بودن چیز مهمی نیست، کسی شما را دوست داشته باشد چیزی ممکنه باشد، اما اینکه کسی را که عاشقانه دوست داری، عاشق تو باشد خیلی مهم است و اهمیت دارد.

Read More...