Tag Archives: نوزادان

26Nov/18

نخستین نوزادان با کمک اصلاح ژن به دنیا آمدند

گروهی از دانشمندان چینی موفق شدند برای نخستین بار، نوزادانی را با کمک اصلاح ژنتیکی به دنیا بیاورند. یک دانشمند چینی ادعا می‌کند که موفق شده برای نخستین بار، نوزادانی را با

Read More...
09Nov/18

لبخند نوزاد تازه متولد شده نشانه چیست؟

دانشمندان برای مدت‌ها گمان می‌کردند لبخند نوزاد نوعی واکنش و تقلید از لبخند و خنده والدین و اطرافیان است، اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند نوزادان احساس‌ها را درک می‌کنند و با وجود

Read More...