نشان افتخار

وارتان گرگوریان

Vartan Gregorianمعرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

وارتان گرگوریان در ۸ آوریل ۱۹۳۴ متولد شده است و یک شخصیت دانشگاهی ایرانی – آمریکایی است که اکنون رئیس بنیاد آموزشی کارنگی نیویورک (Carnegie Corporation of New York) است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی
فریار شیرزاد در سال ١۹۶۵، در لندن و از پدر و مادری ایرانی متولد شد. فریار دارای لیسانس سرمایه گذاری از دانشگاه مریلند، فوق لیسانس سیاستگذاری عمومی از دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد و مدرک حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا است.

او از ماه مارس ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۶، ابتدا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری برای اموراقتصاد بین المللی و پس ازآن به عنوان معاون دستیار رئیس جمهور و معاون مشاور امنیت ملی در اموراقتصاد بین المللی فعالیت کرد. آقای شیرزاد دراین پستها مشاور کلیه امور اقتصاد بین الملل، از جمله بازرگانی، سرمایه گذاری، توسعه، انرژی و محیط زیست، برای رئیس جمهوری، مشاورامنیت ملی و دبیر شورای ملی اقتصاد بوده است. فریار همچنین به عنوان نماینده شخصی رئیس جمهوری بوش در شورای نمایندگان شخصی گروه “جی-۸” شرکت کرده است و همچنین مقدمات را برای شرکت رئیس جمهوری در دیگر اجلاسهای جهانی اقتصادی را فراهم کرده است. فریار شیرزاد در اوت ۲۰۰۶ به موسسه مالی “گلدمن ساکس” پیوست و امنون مدیر مسوول و رئیس بین المللی امور دولتی این موسسه است. فریار به تازگی نشان افتخار “الیس آیلند” را کسب کرده است.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733