نرخ سود

فرمول جدید تعیین نرخ سود بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید تعیین نرخ سود بانکی

بانک مرکزی براساس شرایط و اقتضاهای اقتصاد کلان نسبت به تعیین مولفه‌های سیاست پولی در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟

کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط فعلی می تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد.

غلامحسن تقی نتاج کارشناس و فعال حوزه بانکی درباره تأثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بر ایجاد رونق اقتصادی گفت: « در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را افزایش می دهد».

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733