Tag Archives: ماچ

03Dec/14

یک بوسه و انتقال ‘۸۰ میلیون میکروب’

یک بوسه و انتقال ‘۸۰ میلیون میکروب’ پروفسور ریمکو کورت: بوسه فرانسوی مثال خوبی از قرار گرفتن در معرض شمار بسیار زیادی از باکتری در مدت زمانی اندک است.”

Read More...