قضاوت

مهارتهاي ارتباطي-2

ارتباطمهارتهاي ارتباطي-2

موانع ارتباطي
هووه مي‌گويد اين تصور كه هركس قادر به تكلم است، مي‌تواند ارتباط هم برقرار كند، تصور اشتباهي است كه متاسفانه فراگير است. همه ما میل داریم که ارتباط موثر با اطرافیان بخصوص نزدیکان خود داشته باشیم، ولی در عمل موفق نمیشویم! چرا برقراري يك ارتباط خوب تا اين حد دشوار و نادر است؟ يكي از دلايل اصلي اين امر، آن است كه مردم در حین ارتباط ، مدام و موانع ارتباطي را در گفتگوهاي خود وارد مي‌كنند، بدون اينكه اين مسئله را بدانند. سدهاي ارتباطي پاسخهايي هستند كه اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند. اين موانع بويژه هنگامي كه لااقل يكي از طرفين ارتباط دچار استرس است بيشتر ظاهر مي‌شوند. اين موانع باعث كاهش عزت نفس طرف مقابل، تحريك حالت دفاعي ، مقاومت و بروز رنجش مي‌شوند. وارد كردن موانع ارتباطي در گفتگو، به مرور زمان به رابطه آسيب دائمي مي‌رساند و از طرف دیگر برای ما عادت میشود.
موانع ارتباطي كدامند؟ در اين رابطه صاحب‌نظران بسياري اظهار عقيده كرده‌اند. از جمله توماس گوردون فهرستي از 12 بازدارنده ارتباط عنوان كرده است كه در سه مقوله اصلي مي‌گنجند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

چرا بعضی از افراد موقع صحبت به ما گوش نمی دهند؟

چرا بعضی از افراد موقع صحبت به ما گوش نمی دهند؟

یولین تریژر خطاهای رایجی را به ما نشان می دهد که با رفع آنها تاثیرگذارتر با اطرافیانمان صحبت کنیم. این عادات غلط شامل غیبت، قضاوت، منفی گرایی، ناله کردن، بهانه آوردن، دروغ و تعصب است.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

پیشنهادی برای عدالت و پیشگیری از وقوع جرم

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برای دسترسی آسان به عدالت پیشنهاد کرد که کنار هر کلانتری و شهرداری دفاتر معاضدت حقوقی تشکیل شود که به مردم مشاوره رایگان داده شود.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail