Tag Archives: فیلم

07Nov/15

شخصیت شناسی ژانرهای مختلف فیلم

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بسیاری از خصوصیات شخصیتی و اخلاقی افراد را می‌توان از روی ژانر فیلم‌هایی كه به تماشای آن علاقه دارند شناخت. بهزاد تریوه، متخصص روانشناسی و مشاور خانواده و

Read More...