Tag Archives: فرانتس پریساک

29Oct/18

معمای 80 ساله مواد فروالکتریک رمزگشایی شد

یک مطالعه مشارکتی منجر به این شد که در نهایت، راز مواد فروالکتریک فاش شود. تحقیقات جدید از محققان دانشگاه‌های “لینکوپینگ”(Linköping) و “آیندهون”(Eindhoven) برای اولین بار با موفقیت نشان دادند که ذرات

Read More...