Tag Archives: غیبت

20Feb/15

چرا بعضی از افراد موقع صحبت به ما گوش نمی دهند؟

چرا بعضی از افراد موقع صحبت به ما گوش نمی دهند؟ یولین تریژر خطاهای رایجی را به ما نشان می دهد که با رفع آنها تاثیرگذارتر با اطرافیانمان صحبت کنیم. این عادات

Read More...
03Feb/15

دنیا از سربازی اجباری فاصله گرفته است

در لایحه بودجه ی سال ۹۴ که چندی پیش از سوی دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهادی ارائه شده که به موجب آن مشمولانی که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند، با پرداخت

Read More...