Tag Archives: عوام فریبی

16Dec/18

فریب یارانه 900 هزار تومانی

عطیه لباف| محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که همچنان به سفرهای استانی خود ادامه می‌دهد، اخیراً در جمع هواداران خود در سنندج یک ادعای جدید را مطرح کرده است. او گفته

Read More...
20Jan/15

رایجترین نوع عوامفریبی

چند روز پیش یكی از معاونان رییس‌جمهور سابق در دفاع از وی گفت: «باعث افتخار است كه احمدی‌نژاد بعد از هشت‌سال حضور در قدرت هنوز در همان خانه‌یی نشسته كه آنجا بوده،

Read More...