Tag Archives: عصبانیت

04Jun/16

راههای کنترل خشم در زندگی

راههای کنترل خشم در زندگی خشم، هيجاني طبيعي است که همه ما آن را در زندگي تجربه مي کنيم، اما زماني که به دفعات اتفاق بيفتد و نحوه ابراز آن مناسب نباشد

Read More...
17Sep/15

شش عادت مفید برای اینکه چیزی را به دل نگیریم

همه چیز را به خود گرفتن باعث پائین آمدن اعتماد به نفس و عصبانیت می شود. این عادت بد را چگونه کنار بگذاریم؟

Read More...
22Oct/14

مدیریت استرس

مدیریت استرس استرس “فشار و فرسایش” بدن به هنگامی است كه با محیط پیوسته در حال تغییر سازگار می شویم؛ چنین تغییراتی اثرات جسمی و هیجانی بر ما می گذارد و می

Read More...